วิธีแก้ปัญหา ฝุ่น 2.5 ทำอย่างไร

วิธีแก้ปัญหา ฝุ่น 2.5 ทำอย่างไร

ฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรา มีวิธีแก้ปัญหาหลายวิธี ดังนี้

1. ลดการปล่อยมลพิษ

ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้รถสาธารณะ จักรยาน หรือเดิน
งดเผาขยะ
ลดการใช้เครื่องยนต์ดีเซล
สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด
2. ป้องกันตัวเอง

สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ เช่น หน้ากาก N95
ปิดประตูหน้าต่าง
ใช้เครื่องฟอกอากาศ
ทานอาหารที่มีประโยชน์
ดื่มน้ำให้เพียงพอ
ออกกำลังกายในร่ม
3. ร่วมรณรงค์

บอกต่อ แชร์ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
ร่วมกิจกรรมลดมลพิษ
สนับสนุนนโยบาย มาตรการ เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข