การเลือกร้อยไหมที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

การเลือกร้อยไหมที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่

1. ชนิดของร้อยไหม มีทั้งแบบธรรมดา และแบบที่ละลายได้เอง โดยไหมที่ละลายได้เองจะดีกว่าเพราะไม่ต้องนัดมาถอนไหมออก

2. ขนาดของร้อยไหม ร้อยไหมขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.2-0.3 มม. จะดีกว่าเพราะแผลจะหายเร็วกว่า

3. ยี่ห้อของร้อยไหม ยี่ห้อที่นิยมใช้และมีคุณภาพดี เช่น Vicryl, Monocryl, PDS เป็นต้น

4. สถานพยาบาลที่ทำ ควรเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญ

5. ราคา ราคาไม่ควรเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ไม่ควรแพงจนเกินไปจากราคาทั่วไปมากนัก

โดยทั่วไปแล้ว หากทำการผ่าตัดหรือหัตถการที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ร้อยไหมที่ใช้มักจะเป็นยี่ห้อดังและได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี แต่ก็อาจมีราคาค่อนข้างสูง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาเป็นหลัก